Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Má zamestnanec nárok na náhradu za opotrebenie súkromného notebooku použitého k plneniu pracovných úloh pri práci z domu?

Zamestnanec, ktorý používa súkromný notebook k plneniu pracovných úloh pri práci z domu má podľa ustanovenia § 145 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce nárok na poskytnutie náhrady za používanie vlastného zariadenia potrebného na výkon práce, ak ho využíva so súhlasom zamestnávateľa a za podmienok dohodnutých v kolektívnej alebo pracovnej zmluve.

21.04.2020