Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Ako je to s odkladom platenia odvodov u SZČO?

Dňa 6. apríla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 68/2020 Z. z., ktorý umožňuje zamestnávateľom a SZČO odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie a preddavku na zdravotné poistenie, ak v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol ich čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Predĺžená splatnosť až do 31. júla 2020 platí pre poistné za marec 2020 (pôvodne splatné v mesiaci apríl 2020).

Možnosť odkladu sa týka zamestnávateľov v časti ich odvodov za zamestnávateľa, t. j. netýka sa časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné termíny splatnosti.

21.04.2020