Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Na základe krízového opatrenia štátu k zamedzeniu šírenia koronovírusu sme museli obmedziť svoju podnikateľskú činnosť. Za akých podmienok a či vôbec môžem mať voči štátu nárok na náhradu škody?

V súvislosti s nariadenými krízovými opatreniami štátu nemáte nárok na náhradu škody, ktorú by ste si mohli nárokovať od štátu.

Súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky je však zákon č. 514/2003 Z. z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Tento nepočíta s náhradou škody spôsobenou opatreniami štátu, čo však neznamená, že Vám škoda v tomto období nemôže byť zo strany štátu spôsobená.

Zákon taxatívne vypočítava, kedy po splnení podmienok ustanovených Zákonom štát zodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci, a to v prípade:

  1. nezákonného rozhodnutia;

  2. nezákonné zatknutia, zadržania alebo iným pozbavením osobnej slobody;

  3. rozhodnutia o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutia o väzbe;

  4. nesprávneho úradného postupu.

Pokladáme za dôležité povedať, že štát zmierňuje škody, ktoré vznikajú podnikateľský subjektom prijímaním rôznych opatrení, ktoré majú za cieľ zmierňovanie dopadov vzniknutých obmedzeniami

V súvislosti s priamym poskytnutím finančných prostriedkov ide o pomoc, ktorej cieľovou skupinou sú zamestnanci a SZČO.

Ide o dve opatrenia, ktorých oprávnenými žiadateľmi sú:

  1. zamestnávatelia, vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi a ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva,

  2. SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci tohto roka) a

  3. zamestnávatelia, vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi a ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

21.04.2020