Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Ako mám požiadať o finančný príspevok na zníženie dopadov koronavírusu?

 1. O pomoc požiadate prostredníctvom niektorého z internetových portálov:

  1. www.pomahameludom.sk, alebo

  2. www.neprepustaj.sk.

 2. Po načítaní stránky a posunom po nej smerom nadol si vyberiete pomoc, o ktorú chcete žiadať, a to buď:

  1. Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „Opatrenie č. 1“) alebo

  2. SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci) (ďalej len „Opatrenie č. 2“)

 3. Následne vyplníte žiadosť + výkaz, ktoré sú na stiahnutie nižšie na stránke.

 4. Vyplnenú žiadosť a výkaz zašlete elektronicky na email príslušného úradu práce.

  1. žiadosť a výkaz si stihnite, vyplňte elektronicky a uložte si ju. Žiadosť netlačte, nepodpisujte a neskenujte,

  2. takto vyplnenú žiadosť zašlite emailom na špeciálnu adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V predmete je potrebné uviesť napr.: Opatrenie č. 1 – názov žiadateľa – IČO žiadateľa.

   1. príslušný úrad práce, je úrad miestne príslušný podľa miesta prevádzky, ak máte viac prevádzok tak podľa sídla spoločnosti,

   2. žiadosť a výkaz zasielate klasicky emailom na špeciálnu adresu, ktorú je možné zistiť pomocou vyhľadávača na hore uvedených stránkach.

 5. Následne obratom do 24 hodín obdržíte od úradu potvrdenie o tom, že žiadosť bola zaregistrovaná.

 6. Od 14. apríla 2020 Vám zašle úrad práce Dohodu buď do elektronickej schránky, ak ju máte aktivovanú prostredníctvom domény slovensko.sk, alebo klasicky poštou, ak túto elektronickú schránku aktivovanú nemáte.

 7. Následne bude potrebné túto obdržanú dohodu podpísať (zaručeným elektronickým podpisom alebo klasicky) a doručiť túto podpísanú Dohodu príslušnému úradu práce, a to buď:

  1. do elektronickej schránky úradu;

  2. klasicky poštou alebo

  3. doniesť do podateľne príslušného úradu.

 8. Následne do 24 hodín by Vám mali odoslať peniaze na bankový účet.

21.04.2020