Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Vzťahuje sa zákaz maloobchodného predaja a predaja služieb v prevádzkach i na predajne potravín?

Nie, pretože pre predajne potravín platí výnimka z uzavretia všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok, ktoré poskytujú služby.

Táto výnimka sa nachádza v časti A) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/2777/2020 zo dňa 29.3.2020, ktoré v tomto bode ustanovuje, že táto výnimka sa vzťahuje na predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely.

Je potrebné doplniť, že za účelom sanitárneho dňa sú aj predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín a predajne s krmivom pre zvieratá v nedeľu povinne zatvorené.

21.04.2020