Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Majú zamestnanci pri výkone pracovnej činnosti nárok žiadať rúška od svojho zamestnávateľa alebo musia používať vlastné?

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/2732/2020 zo dňa 24.3.2020 sa všetkým osobám zakázalo s účinnosťou od 25. marca 2020 od 00.00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.).

V súvislosti s vyššie uvedeným máme za to, že zamestnávateľ nie je povinný poskytovať zamestnancom rúška pri výkone práce, ak túto povinnosť nemal už pred vydaním spomínaného opatrenia pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci, alebo ak to nevyplýva z osobitnej povahy vykonávanej práce. Zamestnávateľ však má povinnosť vytvárať bezpečné a zdraviu neohrozujúce pracovné prostredie.

21.04.2020