Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Ako postupovať v prípade nákazy koronavírusom na pracovisku?

V prípade, ak je potvrdený prípad koronavírusovej infekcie u zamestnanca v potravinárskej prevádzke, tak odporúčame nasledujúce riešenia v závislosti od typu potravinárskej prevádzky:

1. Malá prevádzka

V prípade malej potravinárskej prevádzky alebo prevádzky, u ktorej sa nedá vylúčiť priamy alebo nepriamy kontakt zamestnancov s nakazenou osobou, činnosť prevádzky sa zatvára, vykoná sa hĺbková hygienická očista a následná mnohonásobná dezinfekcia priestorov a zariadení.

Všetci zamestnanci a rodinní príslušníci idú do domácej karantény.

Zamestnávateľ ihneď kontaktuje príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a ošetrujúceho lekára.

Zamestnanci sa vracajú do zamestnania až po negatívnom výsledku lekárskych vyšetrení na SARS-COV-2.

Potraviny vyrobené v prevádzke, kde bol diagnostikovaný prípad COVID-19 sa posudzujú z hľadiska možnej kontaminácie koronavírusom. Ak nie je možné vylúčiť kontamináciu koronavírusom a potraviny sú určené na konzumáciu bez tepelného ošetrenia, napr. pekárenské výrobky, zelenina, šaláty, zákusky, atď., sa konfiškujú. Pri balených potravinách určených na tepelné ošetrenie (pre devitalizáciu vírusu je potrebná minimálna teplota 60 °C pri dĺžke pôsobenia 20 min.) sa môžu uvoľniť na ľudský konzum s tým, že obalový materiál prešiel dezinfekčným procesom alebo sterilizáciou.

2. Veľká prevádzka

V prípade prevádzky s vyššou kapacitou je dôležité garantovať, resp. vylúčiť u chorej, resp. podozrivej osoby kontakt s ostatnými zamestnancami.

Pokiaľ je možné vylúčiť kontakt s ostatnými zamestnancami potravinárskeho závodu a kontaminovať infekciou sa mohli len pracovníci vo vymedzenej prevádzke, potom sa postupuje ako v prípade malej prevádzky.

Pokiaľ sa však nedá vylúčiť prenos infekcie na všetkých zamestnancov, v tom prípade sa uzatvára celá prevádzka a opatrenia sa aplikujú ako v predchádzajúcom prípade.

Povinnej karanténe podliehajú zamestnanci, ktorí pracujú počas zmeny spoločne (v jednej miestnosti) a ich stretávanie nie je obmedzené len na 15 minútové intervaly (trávia viac ako 50% pracovného času spolu v jednej miestnosti).

Závod s výskytom bude dezinfikovaný do 24 hodín (všetky spoločné priestory a kancelárske priestory, riadiace strediská, a to celoplošne) a následne 1-krát do týždňa.

Samozrejmosťou je prísny monitoring zamestnancov.

21.04.2020