Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Ako zaobchádzať v dobe nebezpečia koronavírusu s nebalenými potravinami?

Pri manipulácii s nebalenými potravinami treba dodržiavať povinnosti a doporučené hygienické opatrenia ako doteraz.

Predaj nebalených potravín je i naďalej možný, ale s rozšírenými hygienickými opatreniami, a to napríklad, že zákazníci musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice, sáčky, atď.

Taktiež sa odporúča, aby zákazníci aj pracovníci obchodov dbali na zvýšenú hygienu a pre zabezpečenie maximálneho zníženia prenosu pri predaji nebalených výrobkov (pečiva, chleba) v predajni potravín mali zákazníci zakrytý nos a ústa rúškom, šálom, šatkou a na rukách mali jednorazové rukavice, v prípade manipulácie s uvedeným tovarom.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky odporúča, aby dodržiavanie uvedených hygienických opatrení bolo sústavne kontrolované vlastnými pracovníkmi predajne – najmä ako pravidelný dohľad vedúcimi pracovníkmi predajne.

21.04.2020