Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Mám nárok na náhradu poskytnutých platov pre zamestnancov, ktorí sú v dôsledku straty odbytu produktov mimo pracoviska, keďže im nemôžem prideľovať prácu?

V súvislosti s obmedzeniami, ktorých zavádzaním sa predchádza šíreniu koronavírusu štát poskytuje priamu finančnú pomoc podnikateľom v súvislosti s nákladmi, ktoré majú títo podnikatelia na mzdy zamestnancov.

Štát v súčasnej dobe zaviedol dve opatrenia poskytujúce priamu finančnú pomoc, a to opatrenie, ktoré je určené zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a opatrenie, ktoré je určené zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorým poklesli tržby alebo nemôžu zamestnancom prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

21.04.2020