Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Aké postupy by mali byť zavedené vo vzťahu k zákazníkom v predajniach potravín?

V súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/2777/2020 z 29.3.2020 platí povinnosť vo vzťahu k zákazníkom s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania zabezpečiť to, že:

  1. vstup a pobyt v prevádzke je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.);

  2. pri vchode do prevádzky sa bude aplikovať dezinfekcia na ruky alebo sa budú poskytovať jednorazové rukavice;

  3. v radoch nakupujúcich budú minimálne dvojmetrové odstupy;

  4. počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky;

  5. na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestnite oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

V súvislosti s vyššie uvedeným Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sa zaviedla povinnosť pre prevádzkovateľov potravín od 30. marca 2020 do odvolania, aby umožnili v dňoch pondelok až sobota v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

Tak isto sa odporúča v obchodoch a prevádzkach meranie telesnej teploty.

21.04.2020