Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Je možné zaistiť opravu a servis technológie v potravinárskej a poľnohospodárskej výrobe v zahraničí pracovníkmi zo Slovenskej republiky?

Na túto otázku nie je možné jednoznačne odpovedať, keďže v súvislosti s dynamickým šírením pandémie infekčného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 vo všetkých krajinách sveta dochádza k prijímaniu prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení spojených s obmedzeniami, respektíve zákazom vstupu do krajín či prechodu štátnych hraníc.

Túto otázku je možné riešiť len v súvislosti s konkrétnou a aktuálnom vnútroštátnou právnou úpravou krajiny, kam by mali slovenskí pracovníci vycestovať, aby vykonali opravu či servis technológií v potravinárskej alebo poľnohospodárskej výrobe.

21.04.2020