Právna pomoc potravinám Support Center

Contact Us

Vzťahuje sa výnimka zo zákazu maloobchodného predaja aj na predajcov potravín na trhoviskách?

Áno, výnimka sa nachádza v časti A) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/2777/2020 zo dňa 29.3.2020, ktoré v tomto bode ustanovuje, že táto výnimka sa vzťahuje na predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely na predaj potravín na trhoviskách.

21.04.2020