trikolora

Môžem sa odvolať na vyššiu moc aj v prípade obchodných zmlúv uzatvorených až potom, čo nastala epidémia koronavírusu a boli zavedené reštriktívne opatrenia orgánov verejnej moci?

Na okolnosti zásahu tzv. vyššej moci a jej vplyv na plnenie sa je v zásade možné odvolávať len pokiaľ ide o zmluvy uzatvorené pred vypuknutím pandémie.

Pokiaľ ide o obchodné zmluvy, ktoré uzatvárate v čase pandémie, bude potrebné otázkam nemožnosti splnenia záväzkov, zmluvných pokút ako aj ďalším zásahom vyššej moci venovať zvýšenú pozornosť. Odporúčame, aby zmluvné strany tieto otázky medzi sebou v zmluve jasne upravili a vymedzili, ktoré okolnosti sa ešte za zásah vyššej moci, resp. za nemožnosť splnenia budú považovať.

21.04.2020

Nenašli ste čo hľadáte alebo ste našli chybu? Opýtajte sa nás.

Opýtajte sa

Partneri projektu

potravinarska-komora-logo
motuzova-lacko-logo
ls-legal-logo
peyton-legal-logo
smartly-logo
babacek-logo